Infotund. Holistiline inimesekäsitlus.

Seekord valdavalt uuurivas võtmes, harjutuste abil.

Tasuta, registreerimine vajalik. lagle.arm@gmail.ee

Aeg: 29. jaanuar, kell 17.30 – 18.30
Toimumiskoht: Pargi 27, Jõhvi, Holistika Keskuses

Läbiviija: Lagle Arm, regressiooni terapeut