Koolitus: Stress ja sellega toimetulek

 

Õppevaldkond Psühholoogia
Koolituse sisu ·         Stressi mõiste ja liigid

·         Stressi sümptomid

·         Stressi mõju organismile

·         Stressi võimalikud põhjused

·         Stressiga toimetuleku võimalused

Koolituse eesmärk Anda ülevaade stressi olemusest ning võimalikest põhjustest. Selgitada stressi avaldumise viise, mõju organismile ning tutvustada stressiga toimetuleku erinevaid võimalusi
Sihtrühm Teemast huvitatud täiskasvanud
Toimumise koht Holistika Stuudio, Pargi 27, Jõhvi, Ida-Viru maakond
Toimumise aeg Alates 2018 01. septembrist – 3.aprillini. 2019
Koolituse maht 2 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti/vene
Õpikeskkond Õppetöö toimub selleks ettevalmistatud ruumis (saal), mis võimaldab 15 inimesel teha tööd ka gruppides. Ruumis on toolid ning õppetööks vajalik tehnika (projektor koos ekraaniga, CD ja DVD mängija, helisüsteem) ja muud, loenguks vajalikud töövahendid (valgetahvel, paberid, kirjutusvahendid)
Koolitaja kompetentsus Koolituse läbiviijal on vajalik kompetents nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktilise lahenduste vallas. On töötanud maakondliku nõustamiskomisjoni koordineerijana ning alates 2015. aastast töötab tugispetsialistina noortelaagris. On uurinud piirivalveametnike stressi, töötulemuste ja temperamenditüübi vahelisi seoseid.
Koolitaja Ivar Edala, tel: 5341 0741,  Ivar.edala@gmail.com
Õpiväljundid Koolituse läbinul on teadmised stressi liikidest, ülevaade stressi sümptomitest ning mõjust organismile. Samuti on ta  teadlik erinevatest, stressiga toimetuleku võimalustest.
Lõpetamisel väljastatav dokument Tunnistus koolituse läbimise kohta
Kursuse hind 15 eurot osaleja kohta
Maksimaalne osalejate arv 15 inimest
Minimaalne osalejate arv 5